Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert en laksebestand. Elva byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Ytre Øydnevann der laksens ferd ender. I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter brunørret. Et vanlig godt år blir det tatt opptil 2,5 tonn laks og sjøaure i elva. Audna Fiskerettseierforening ønsker deg et spennende opphold langs Audna.

Her kan du registrere din fangst     Her finner du samlet fangst for hele elva